Departament
Tècnic

  • Assesorament técnic
  • Adaptacions a noves normatives
  •  Auditories energètiques
  •  Projectes de legalització
  •  Inspeccions
  •  Estudis de viabilitat de inversions
  •  Informes tècnics
  • Estudis lumínics
  •  Gestió amb companyies de distribució
  •  Estudis d’adequació a LED