Homologacions

  • Classificació de Contratista del Estado per obra nova i per serveis

  •  AEQT

  •  ISO 9001

  •  ISO 14001

  •  Homologacions diverses per accés a industria química i nuclear

  •  ESE homologació empresa de serveis energetics